5. mail kell 17.15
Põltsamaa lossi konvendisaalis

Kohtumine kirjaniku, ajakirjaniku ja filmirežissööri Imbi Pajuga, vaatame tema dokumentaalfilmi

“TÕRJUTUD MÄLESTUSED”

Üritus on huvilistele tasuta

Filmi autoris on lapsepõlvest peale tekitanud ärevust ja abitust ema luupainajad, mille taga on kogemused Stalini sunnitöö laagritest. Imbi Paju ema Aino on oma elus läbi käinud Gulagi põrgu ja seal kogetu on tema sees saladusena, mida film püüabki avada. Pilthaaval mälestusi kogudes leiab autor tee oma ema painajalike unenägude mõistmiseks.

"Tõrjutud mälestused" jutustab loo sellest, kuidas Nõukogude Liidu repressiooniorganite teod puudutasid tervet Eesti ühiskonda, eriti selle haavatavat poolt, naisi, noori ja lapsi. Sadismi kalduvate jõustruktuuride ohvriks langenud naiste eluseiku vaadeldes püüavad filmi tegijad jälile jõuda, mis juhtus Aino Paju ja tema kaksikõe Vaikega. Film näitab, kuidas totalitaarsete režiimide ja suurte riikide poliitilised kokkulepped mõjutavad tavaliste inimeste eluteed.

Sõjavägivalla tingimustes elavatest naistest ja lastest saavad totalitaarse süsteemi varjatud viha ja kättemaksu sihtmärgiks.  Totalitaarse ühiskonna mehhanismid muudavad kogukonna sotsiaalpsühholoogilist atmosfääri. Tööle hakkab vägivaldset režiimi kaitsev poliitiline politsei. Terrori süvenedes püüavad inimesed oma lähedasi kaitsta, aga selleks, et ellu jääda, pööravad nad kaaslaste kannatusi nähes hirmunult pea kõrvale. Perekondade lõhkumist ja kodude hävitamist õigustatakse riiklikul tasandil. Taoline vägivald seadustatakse Nõukogude liidu kriminaalkoodeksis. Tõe rääkimine on karistatav. Üksikisiku lugu, perekondade lood taanduvad propagandamasina ja režiimi õigustamise taha. Väljarääkimata lood ja vaikimine on jätnud jälje ka järgmisele põlvkonnale. Ainus viis sellest vabaneda on rääkida neid lugusid.

Filmi autoril, kirjanik ja ajakirjanik Imbi Pajul, ilmus 2006 aastal samanimeline raamat, mis on tänaseks tõlgitud mitmesse keelde. Teos valiti 2007 aastal Rootsi koolide õppeprogrammi, mis käsitleb kommunismi kuritegusid. Koos filmi ja raamatuga on Paju esinenud 2005-2009 vahelisel perioodil  Soome, Eesti,Rootsi, Norra, Taani,Saksamaa, Iirimaa, USA, Taiwani filmifestivalidel ja ajaloo- ja mäluseminaridel ja on aitanud kujundada ettekujutust Eesti ajaloo valusast okupatsiooni perioodist ja inimsaatustest. Taani ajakirjandus on nimetanud filmi Eesti oma holokaust filmiks.