Москва Нагатинский затон купить скорость A-PVP watch Põltsamaa Teataja(1927), 16. aprill, nr. 16.

follow url

Элиста

here

click here P. L. ringi juhatus otsustas oma viimasel koosolekul tellida lugemise lauale: “Kaitse Kodu”, “Postimees”, “Kaja”, “Rahva Sõna”, “Päevaleht”, “Vaba Maa”, “Oma Maa”, “Sakala”. Lehed on peaaegu kõik juba kohal ja lugemise laual saadaval. Märgata on, et lugejad lehtedega mitte küllalt korralikult ümber ei käi. Lehed lõhutakse ära, ehk viiakse hoopis ära jne. Ringi juhatus loodab, et lugejad lugemise lauas edaspidi ajalehtedega ja ajakirjadega mõistlikumalt ümber käivad.

source link