http://destives.com/prove/[TRANSLITN]-234.html Aino Ehala  Noorte Hääl(1981), oktoober.

мдма митсубиси

купить Иней Городец  

click here

http://fier-mali.org/else/[TRANSLITN]-430.html Jõgeva rajooni keskraamatukogu ja Raamatuühingu rajooniorganisatsiooni eestvõtmisel sai Jõgeval teoks sisukas kohtumine kirjastuste, Raamatukaubastu ja trükitööstuse esindajatega.

click here

http://visitblaenavon.mobi/cinema/listya-marihuani.html Eesti trükisõna 350. aastapäevale pühendatud kohtumise avas EKP Jõgeva Rajoonikomitee sekretär Ulli Raun.

enter site

купить Перец Таштагол Trükitööstuse arengust Eestis ja ka Jõgeva rajoonis andis ülevaate “Eesti Trükitööstuse” peatehnoloog Ants Mutt. Veel sellel aastal hakkab ka Jõgeva rajoonileht “Punalipp” ilmuma ofsettrükis.

http://www.awardsandsigns.net/abuse/[TRANSLITN]-417.html

go site Rajooni lugejatelt eelnevalt kogutud arvukad soovid ja küsimused andis edasi keskraamatukogu direktor Vaike Oro. Millised raamatud ja ajakirjad ja kui suurtes tiraazides lähematel aastatel lugejateni jõuavad, sellest rääkisid kirjastuse “Valgus” sõnaraamatute ja keeleõpikute toimetuse juhataja Virve Pillau, “Perioodika” asedirektor Enno Järvis, “Eesli Raamatu” peatoimetaja asetäitja Jaan Toomla ja marksismi-leninismi kirjanduse toimetuse juhataja Eela Kuusküll ning Vabariikliku Raamatukaubastu kaubandusosakonna juhataja asetäitja Elvi Tamm.

follow

go  

get link