click Punalipp(1971), 20. märts, nr. 33, lk. 2.

here

Купить закладки трамадол в Нерехте  

go

enter Möödunud, kaheksandal viisaastakul oli saavutusi ka kultuuriasutustel. Kui alustada materiaalsest baasist, siis peab ütlema,et paljud kutuuriasutused said uue näo.

go

source site Valmisid uued kultuurimajad Palal ja Rajal, kapitaalremont tehti Laiuse, Sadala, Palamuse ja Jõgeva kultuurimajas. Uued ruumid said Raja, Vägeva, Saduküla, Rutikvere ja Nõmavere raamatukogu.

follow url

http://www.bg18.ru/altogether/kupit-zhidkiy-ekstazi-kotelniki.html Rajooni eelarvest kulutati kultuuriasutuste remontimiseks viisaastaku jooksul 152 tuhat rubla. Kui siia juurde arvata majanditelt saadud 82 tuhat rubla, saame kokku 234 tuhat rubla. Ilus summa!

click here

Купить экстази в Солигалич Suured olid viisaastaku jooksul kulutused ka inventari ja sisususe muretsemiseks - 158 tuhat rubla. Ainuüksi muusikariistade ostmiseks kulutati 31 500 rubla.

click here

Петропавловск купить Белый Uue mööbli said Järve, Kasepää, Kaarepere, Laiuse, Lustivere, Pala, Palamuse, Puurmani, Rutikvere, Sadala ja Saduküla raamatukogu.

go here

http://www.cssoft.jp/loophole/kupit-metamfetamin-v-gryazi.html Sisulises töös saavutas rajoon kõigepealt seda, et tõusti vabariigi paremate rajoonide hulka, seda eriti raamatukogude töös.

http://www.s3mortar.com/multiple/kupit-shmal-pushino.html

go site Kõik rajooni kultuuriasutused võtsid osa Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäeva ja V. I. Lenini 100. sünniaastapäeva auks organiseeritud sotsialistlikust võistlusest.

http://www.yaroslavaarte.com/wrap/kupit-gandzhubas-urzhum.html

http://abimplantecoclear.cl/kingdom/kupit-gash-bobrov.html Eriti rõõmustas kolmas koht vabariigis, mille rajooni kultuuriasutused said Lenini

купить марихуану Скопин

enter 100. sünniaastapäevaks võetud sotsialistlike kohustuste täitmise eest.

source link

Джаббер с отр скачать Klubiliste asutuste töös on nihkunud esiplaanile mitmesugused temaatilised massiüritused ja loengud. Tublisti on suurenenud lastele korraldatud ürituste hulk. Isetegevus ja huvialaringide arv oli 1970. aastal ainult mõne võrra suurem kui 1965. aastal.

http://www.test.artset.ru/arrive/zakladki-lirika-v-makareve.html

source url Hästi esinesid meie isetegevuslased 1967. aastal korraldatud üleliidulisel kunstilise isetegevuse festivalil ning juubelilaulupeo puhul organiseeritud võistulaulmisel ja mängimisel.

source url

Заринск купить Шмыг Festivalilt tõid laureaadi nimetuse ja I järgu diplomi Jõgeva ja Torma kultuurimaja näitering ning Palamuse metsamajandustehnikumi segarahvatantsurühm. I järgu diplomi said veel 7 üksikesinejat.

follow link

http://aktuelmodel.com/sophisticated/aprelevka-kupit-kokain.html I I järgu diplom anti 6 üksikesinejale ja III järgu diplom 3 kollektiivile. Juubelilaulupeol käis 22 . kollektiivi 900 esinejaga ning vabal riiklikul rahvatantsupeol 29 kollekli tiivi 600 tantsija ja pillimehega.

go to link

http://www.trade-medicine.net.ru/goods/zakladki-spays-v-solnechnogorsk-30.html Raamatukogudes pöörati viisaastaku jooksul suurt tähelepanu sisetöö korraldamisele ja lugejate individuaalsele teenindamisele. Paranes lastega tehtav töö. Kindel koht raamatupropagandas on nüüd raamatunäitustel, bibliograafilistel ülevaadetel ja raamatuaruteludel. Raamatukogud võtsid osa veel ringküsitlusest “Teie ja raamatukogu”. Rajooniraamatukogu viis läbi keskeri- ja kõrgema haridusega spetsialistide lugemise analüüsi. Normaalseks on muutunud raamatufondide ringlus. 1969. aastal oli see 0,9 (vabariigi keskmine 0,6) ühe külaraamatukogu kohta oli meie rajoonis laenutusi 5817 (vabariigi keskmine 4708).

http://kiyoshimkt.com/dozen/buzuluk-kupit-sneg.html

go to link “Eesrindliku raamatukogu” nimetuse said rajooni raamatukogu ja Torma raamatukogu, “Eesrindliku klubitise asutuse” nimetuse Torma kultuurimaja.

24клад

http://trendings.live/inflict/amfetamin-depo-tekst.html Eeloleval viisaastakul ootavad meil remondijärge Mustvee, Saare, Järve ja Põltsamaa kultuurimaja ning Põltsamaa raamatukogud.

http://nhabanquan12.top/shovel/kupit-kristall-visotsk.html

follow url Oma piirkonna raamatukogu või klubilise asutuse remontimisel ootame jällegi suurt abi majanditelt.

follow

купить Герасим Вельск Peame veel kord läbi vaatama raamatukogude võrgu sellise arvestusega, et suuremad raamatukogud koonduksid majandite keskustesse, väiksemad jääksid kas punktideks või haruraamatukogudeks. Raamatukogud peavad muutuma tõelisteks informatsiooniallikateks.

купить Гарисон Форд Салават

http://needeen.consulting/speculation/kupit-skorost-kushva.html Klubilised asutused pakuvad edaspidi põhitliselt temaatilisi massiüritusi, loenguid, mitmesuguseid üritusi lastele ja kontserte ning etendusi. Kahltlema,ta väheneb isetegevusringide osatähtsus ja suureneb huvialaringide kaal. Igal klubilisel asutusel peaks välja kujunema oma kindel nägu.

купить Кристалл Уяр