Магазин онлайн закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон H. Karjus  Punalipp(1975), 19. juuni, nr. 71, lk. 3.

source url

https://shiwa-24.online  

go site

see url Juba teist aastat kogunesid Viljandi ja Jõgeva rajooni raamatukogutöötajad ühisesse õppe- ja puhkelaagrisse. Eelmisel aastal oli laager Viljandi rajoonis, sellel aastal aga meil. Laagri kohaks sai Põltsamaa. Heisati ka laagrilipp. Külalisi Viljandi rajoonist võeti vastu soolaleivaga. Kahe rajooni peale kokku kogunes Põltsamaa jõe äärde üle 50 raamatukogutöötaja.

https://shiwa-24.online

https://shiwa-24.online Laagri avas laagriülem, rajooni keskraamatukogu direktor Vaike Oro. Tema juhtis ka kahel päeval laagritöid ja tegemisi. Millega siis laagris tegeldi? Kõigepealt kuulati EKP Jõgeva Rajoonikomitee II sekretäri A. Küti Jõgeva rajooni tutvustavat ettekannet. Rahvusvahelist olukorda tutvustasEKP Keskkomitee lektor V. Ilves. Tutvuti Põltsamaa linna vaatamisväärsustega ja peeti ära lõkkeõhtu. Õhtul oli külaliseks Adavere sovhoosi direktori asetäitja Ülo Remmer, kes kõneles oma Aafrika-reisi muljetest. Laagri teisel päeval kohtusid raamatukogutöötajad ajakirja “Looming” peatoimetaja asetäitja Kalle Kurega. Ta rääkis toimetuse tööst. Arutati ka, kuidas on käsitletud sõjateemat pärastsõjaaegses kirjanduses. Teine tähtsam külaline sellel päeval oli Fr. Tuglase majamuuseumi direktor August Eelmäe. Tema kõneles rahvakirjaniku kultuuripärandist ja sellest, milliseks kujuneb peagi avatav Fr. Tuglase majamuuseum.

https://shiwa-24.online

Магазин закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон Kokkuvõttes oli laager asjalik.

https://shiwa-market.xyz

S.H.I.W.A  

enter