Магазин онлайн закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон Vaike Oro  Punalipp(1983), 10. november, nr. 132, lk. 2.

Магазин закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон

https://shiwa-24.online  

https://shiwa.tech

see url 10. novembrist 10. detsembrini on järjekordne raamatukogukuu, mis seekord läheb deviisi all “Noored ja raamatukogu”.

S.H.I.W.A

https://shiwa-24.online Sel puhul korraldatakse mitmesuguseid üritusi ja konkursse ka raamatukogutöötajatele. Konkursi “Parim noor raamatukogutöötaja” lõppvoor on 15. novembril ja sinna läheb meilt Anne Toome Tabiverest. Juba on läbi orienteerumisvõistlus, millest võttis osa ka meie rajooni keskraamatukogu võistkond: Lili Pihlak ja Anu Terep. Praegu käivad mälumängu eelvoorud. 10. ja 11. novembril on Tallinnas teaduskonverents teemal “Lugejateeninduse aktuaalseid probleeme”.

Магазин закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон

Магазин закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон Eelkõige aga tahavad kõik raamatukogutöötajad sellel kuul kohtuda oma seniste lugejatega ning loodavad saada ka uusi, kes siiani ei ole veel teed raamatukogusse leidnud. Selle eesmärgiga toimuvad ka meie raamatukogukuu üritused.

Магазин закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон

S.H.I.W.A Kõik raamatukogud organiseerivad kuu jooksul raamatukogutunde õpilastele. Tähistatakse meie luuleklassiku G. SUITSU 100. sünniaastapäeva (Jõgeva, Mustvee, Adavere, Maarja, Laiuse, Puurmani, Tabivere, Voore jt. raamatukogudes). Maarjas on plaanis veel luuleõhtu noorte autorite loomingust. Mitmel pool on kavas teha lastele muinasjutuhommikuid. Laiusel tahetakse proovida uut üritust lastelekirjanduslikku maastikumängu. Kirjandllslik karneval on plaanis Puurmanis. Mitmed raamatukogud organiseerivad raamatuarutelusid nii lastele kui ka täiskasvanutele. On oodata küla1isi. Tormas, Tõikveres ja Siimustis kohtub lugejatega kirjanik Vello Lattik. Veel loodame sel kuul näha oma rajoonis “Nooruse” peatoimetajat Vello Pilti ja Nõukogude Liidu kangelast Albert Repsonit.

Магазин онлайн закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон

Магазин онлайн закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон Keskraamatukogu lasteosakond korraldab vestlusi lastele ja lastevanematele lugemise tähtsusest ning vajadusest, toimub deklanfaatorite konkurss ning ajalehes avaldatakse viktoriin vennasrahvaste kirjandusest. Toimub veel üks suur üritus raamatukogu 30. aastapäeva tähistamiseks.

https://shiwa-market.xyz

https://shiwa-market.xyz Keskraamatukogul on plaanis organiseerida raamatupäevi asutustes, kus räägitakse kirjanduslikust Põltsamaast, loetakse G. Suitsu luulet ja räägitakse sellest, mida kõike on võimalik raamatukogust saada. 23. novembril on rajooninõukogu täitevkomitee majas avatud näitus kunstiraamatutest ja -albumitest, mida leidub raamatukogudes. Veel tahame organiseerida ülerajoonilise informUni keskkoolide, kutsekeskkooli ja tehnikumide õpilastele. Ajast teatame koolidesse, kuid ettevalmistused kohapeal peaksid algama juba praegu. Ja oleks hea, kui selles küsimuses pöörduksid koolid kohaliku raamattikogu poole.

Магазин онлайн закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон

source url Oma kuu tahame lõpetada ülerajoonilise kirjanduspäevaga, millega tähistame Fr. R. Kreutzwaldi 180. sünniaastapäeva.

go to link

go site Raamatukogude tublidele abilistele ja parematele lugejatele jäävad raamatukogukuust mälestusek, selleks otstarbeks valmistatud kotid ja märgid, igasuguste konkursside ja võistluste võitjad saavad autasuks raamatud.

watch

https://shiwa-24.online Meeldivat raamatukogukuud kõikidele raamatukogutöötajatele ja kogu rajooni elanikkonnale!

https://shiwa-market.xyz

https://shiwa-24.online  

S.H.I.W.A