Новочебоксарск Sirje Undusk  Vooremaa(2009), 24. märts, nr. 39, lk. 2.

Верещагино

watch  

Уссурийск

watch 16. märtsist 5. aprillini toimub meie maakonna linna- ja maaraamatukogudes lugeja rahulolu uuring ankeetküsitluse vormis. Форли https://helumneli.ru/astrahan.html Kutsume teid raamatukogu tegevuse kohta oma arvamust avaldama. Ootame teie hinnanguid ja ettepanekuid, et muuta meie tööd tulemuslikumaks ja arendada edasi lugejateenindust. go to site https://rotatui.top/fodzha.html Märksõnaks teenuste kvaliteet Гармиш-Партенкирхен https://ybedijyv.ru/furmanov.html Raamatukogud on viimasel aastakümnel läbi teinud suure muutuse just elektroonilisse keskkonda suundumisega. Käesoleva uuringu eesmärk on saada teilt  usaldusväärset informatsiooni pakutavate teenuste kvaliteedi analüüsimiseks, aga ka raamatukogu keskkonna, kogude, inforessursside ning teenuste arendamiseks, lähtudes erinevate sihtrühmade vajadustest ja ootustest. Ootame teavet, kuidas te olete rahul raamatukoguga, mida käesoleval ajal külastate. Millised on teie ootused õppimis- ja uurimisvõimalustele, interneti kasutamisele, samuti elektronkataloogile ja andmebaasidele juurdepääsu võimaldamise, sobivate lahtiolekuaegade, erinevate teenindusvormide, töötajate professionaalsuse, asjatundlikkuse jm osas. click here source url Küsime ankeedis teie rahulolu kirjanduse valikuga raamatukogus. Majanduslanguse tingimustes piiratakse ka raamatute soetamist, mistõttu on oluline teada, mida meie raamatukogude lugejad vajavad kõige rohkem. https://weloteoas.site/kosta-dorada.html Верона Millisest lehest puudust tunnete see url https://stufftuqrto.top/yaroslavl.html Palume anda oma hinnang ilukirjanduse, laste- ja noorsookirjanduse valiku ja eraldi eesti kirjanduse kohta žanriti (luule ja proosa). Samuti oleme huvitatud teie arvamusest tõlkekirjanduse vallas. Romaanižanris ootame teavet teie eelistustest juba täpsemalt, eraldi ajaloolise, armastus-, eluloo-, kriminaal-, seiklus-, ulmeromaani jne kohta. Aimekirjanduse vallast oleme võtnud valikusse hulga teemasid, millele ootame teie hinnangut. https://fakiderlik.ru/gurdzhaani.html https://stufftuqrto.top/gardabani.html Ja muidugi perioodika, mille valik jääb rahapuudusel aasta aastalt kitsamaks. Kui te tunnete eriti puudust mõnest perioodikaväljaandest, siis oleme jätnud ruumi märkimaks, millisest ajalehest või ajakirjast, mida meie kogudes ei ole. follow url Москва Филёвский парк Kui arvestame teie hinnangute ja soovidega raamatukogu tegevuse suhtes, on kindlasti võimalik vähendada vahet teie ootuste ja raamatukogu kasutajana kogetu vahel. Seetõttu avaldage kindlasti oma arvamust.

go