Põhimäärus
Riigi Teatajas

Kasutamise eeskiri
Kinnitatud Põltsamaa Linnavolikogu 24.01.2017 määrusega nr 1-2/2017/4
Riigi Teatajas

Eriteenuste ja trahvide hinnakiri
Kinnitatud Põltsamaa Linnavalitsuse 08.05.2017 korraldusega nr 2-3/2017/46,
jõustuv alates 15.05.2017


Põltsamaa Raamatukogu arengukava 2013-2033
uus redaktsioon
kinnitatud Põltsamaa Linnavalitsuse 03.07.2017 korraldusega nr 2-3/2017/69