Põltsamaa Raamatukogu nõukogu liikmeteks on:

Põltsamaa Linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik nõukogu juhataja 

Riho Laanes (Põltsamaa Linnavalitsuse liige)

Marika Viks (Põltsamaa Ühisgümnaasium; õpetaja)

Inge Toode (Põltsamaa lasteaed Mari; lasteaiaõpetaja)

Andres Kert (AS Merit Tarkvara; direktor)

Helle Rümmel (pensionär)

Kristel Rohtla (Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu; raamatukoguhoidja)


Nõukogu koosseis on kinnitatud 4 aastaks
Põltsamaa Linnavalitsuse korraldusega nr 308 (30.09.2013)
muudetud Põltsamaa Linnavalitsuse korraldusega nr 2-3/2015/316 (21.12.2015)
muudetud Põltsamaa Linnavalitsuse korraldusega nr 2-3/2016/166 (07.11.2016)