Монтре Nõukogu on moodustatud raamatukoguteeninduse koordineerimiseks, töö analüüsimiseks ja hindamiseks ning eelarve, arengukava ja vallavalitsusele ja vallavolikogule esitatavate ettepanekute läbivaatamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamiseks. https://tiolouyer.site/moskva-filevskiy-park.html Nõukogu on vähemalt seitsmeliikmeline, nõukogu koosseisu kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus korraldusega 4 aastaks. https://weloteoas.site/bilibino.html Nõukogu töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, esimehe äraolekul aseesimees. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 2 korda aastas. Koosolekud protokollitakse.

click here

Верещагино Põltsamaa Raamatukogu nõukogu koosseis: 

source url

Уссурийск Карели Riho Laanes (Põltsamaa Vallavalitsuse esindaja)

https://weloteoas.site/kosta-dorada.html

go https://veligbolid.ru/vsevolozhsk.html Marika Viks (üldhariduslike koolide esindaja)

Верона

see url Новочебоксарск Inge Toode (koolieelsete lasteasutuste esindaja)

see url

https://helumneli.ru/trir.html watch Andres Kert (ettevõtjate esindaja)

https://stufftuqrto.top/yaroslavl.html

https://weloteoas.site/larnaka.html watch Helle Rümmel (pensionäride esindaja)

https://fakiderlik.ru/gurdzhaani.html

here https://polertysa.site/moskva-marino.html Kristel Rohtla (raamatukogu esindaja)

https://stufftuqrto.top/gardabani.html

source https://rotatui.top/ayos-dometios.html Liia Aun (valla maapiirkondade esindaja)

follow url

Форли https://ybedijyv.ru/gavana.html kinnitatud Põltsamaa Vallavalitsuse 21.05.2018 korraldusega nr 2-3/2018/291 

Москва Филёвский парк