Jõgevamaa kirjarahvas

Bark, Moritz Ernst Heinrich (hiljem Ernesto Bark)

Üldandmed
Baltisaksa ajakirjanik, esseist, publitsist, kirjanik, filosoof, Hispaania kultuuritegelane
Sünniaeg ja –koht: 4.IV/23.III 1858 Laiuse kihelkond, Kaave
Surmaaeg ja –koht: 1924 Hispaania (täpne surmadaatum teadmata)

Eluloolist
• Sündis Kaave mõisniku pojana, kelle soontes võis vanaema poolt voolata ka eesti verd.
• 1869-75 õppis Tartus ja 1877 Riias.
• 1882 asutas revolutsioonilise ajakirja „Der Baltische Föderalist“. Tema peamine kaastööline ja mõttekaaslane oli Eestis A. Dido.
• Elas mitmel pool Euroopas ja Venemaal. Lõpuks jäi elama Hispaaniasse.
• Võitles demokraatia, humanismi ja sotsialismi nimel.
• Avaldas rohkesti hispaaniakeelseid teoseid, sealhulgas suuresti autobiograafilise romaani „Los vencidos“ („Võidutuled“, 1891).
• Elas Madriidis üle 40 aasta, tegutses kirjamehe ja keeleõpetajana. Teda tituleeriti ka kui „Balti vabadusvõitleja Hispaanias“.

Välislingid
Tööd elektronkataloogis ESTER


Belials, Veiko

Üldandmed
Ulmekirjanik, lastekirjanik, luuletaja, tõlkija ja loodusfotograaf
Sünniaeg ja -koht: 20. VII 1966 Tapa

Eluloolist
• 1991 lõpetas Eesti Põllumajandusakadeemia metsanduse erialal ja 2003 Tartu Ülikooli tehnikavaldkonna õpetajana.
• 2000. aastast töötab Jõgevamaal Luua Metsanduskooli õpetajana.
• On avaldanud ulme-, luule- ja lasteraamatuid. On koostanud fotoalbumi „Meil on elu keset metsa“.
• On saanud ulmekirjanduse aastaauhinna „Stalker“ (2004, 2006, 2013).

Välislingid
Tööd elektronkataloogis ESTER


Bergmann, Jaan

Üldandmed
Luuletaja, kirikuõpetaja, tõlkija, rahvaluulekoguja
Sünniaeg ja -koht: 29./17. XII 1856 Kolga-Jaani kihelkond, Soosaare vald
Surmaaeg ja -koht: – 25./12. VI 1916, maetud Paistu kalmistule
Eluloolist
• Õppis Põltsamaal kihelkonnakoolis ja saksa elementaarkoolis, seejärel Tallinna gümnaasiumis ja Tartu Ülikoolis teoloogiat.
• Peale lõpetamist 1882 töötas kuni surmani Paistu koguduse pastorina.
• On kirjutanud vaimulikku luulet.
• Tema loomingust tõstetakse esile ballaade, kooliõpikutesse on püsima jäänud tema „Ustav Ülo“.

Välislingid
Tööd elektronkataloogis RIKS
Jaan Bergmann Eesti biograafilises andmebaasis ISIK


Bornhöhe, Eduard (kodanikunimi Brunberg)

Üldandmed
Prosaist, reisikirjanik, tõlkija
Sünniaeg ja -koht: 17./5 .II 1862 Virumaa, Kullaaru mõis
Surmaaeg ja –koht: 17. XI 1923 Tallinn, maetud Tallinna Kopli kalmistule, 1951 põrm ümber maetud Metsakalmistule

Eluloolist
• 1877 lõpetas viieteistkümne-aastasena kreiskooli Tallinnas.
• Järgnes 15 aastat kestnud periood, kus ta teenis elatist erinevatel alualadel - maamõõtjana, kohtunikuna jm.
• 1879 augustis asus tööle kihelkonnakooliõpetaja abilisena Põltsamaale.
• Põltsamaal kirjutas ta oma tähtsaima teose – jutustuse „Tasuja“. Teose lõpetas Tallinnas, kus see ilmus trükist 1880.
• Ilmselt oli kauni mõisapreili Emilia von Raupeni prototüübiks koolijuhata Gustav Heinrich Beermanni tütar Emilie Rosalie.
• Emilie Rosalie õmbles ühtlasi esimese sini-must-valge lipu. Tema vend Christoph on jutustanud lipu saamisloost nii: «Emilie ostis Põltsamaalt Leihbergi riidekauplusest (asus praeguse Paala poe kohal olnud telliskivimajas - H. R.) kolm tükki siidriiet - sinist, musta ja valget. Jõeäärses kihelkonnakooli majas, kus asus õpetaja Emilie tuba, õmbles ta neist kooli õmblusmasinal lipu. Isa puutöötoas valmistati varras ja mina viisin lipu Tartusse.»
• Tema ajaloolised jutustused kuuluvad eesti kirjanduse klassika kõige populaarsemate teoste hulka.

Välislingid
Tööd elektronkataloogis ESTER
Eduard Brunberg eesti biograafilises andmebaasis ISIK
Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu EEVA

Dido, Andres (kuni aastani 1870 Tiido)

Üldandmed
Literaat, ajakirjanik, pedagoog
Sünniaeg ja -koht: 1. IX /20.VIII 1855 Valgamaa, Helme kihelkond
Surmaaeg ja –koht: 29. VIII 1921 Pariis

Eluloolist
• Sündis talupidajate pojana.
• Hiljem elas perekond aastakümneid Maarja-Magdaleena kihelkonnas Kudina vallas Uhmardu talus Ilvese talus (2 km Maarja-Magdaleenast).
• 1871-73 õppis Tartus (koos E. Barkiga).
• Töötas Riias koduõpetajana ja Peterburis keiserlikus avalikus raamatukogus.
• 1878 sai temast C. R. Jakobsoni mõttekaaslasena „Sakala“ kirjastaja.
• Isakodus Uhmardu külas Ilvese talus peeti Eesti Aleksandrikooli abikomitee koosolekuid, korraldati näitusmüüke ja pidusid, võeti vastu „Sakala“ tellimusi.
• Kirjutas kaastöid E. Barki revolutsioonilisele ajakirjale „Der Baltische Föderalist“ ja hankis selle levitamiseks aadresse.
• 1882 arreteeriti ning 1885 saadeti kaheks aastaks Baltimaadest välja.
• Elas Kaasanis, 1885 põgenes Šveitsi.
• Õppis Genfi, Pariisi ja Brüsseli ülikoolides.
• 1893-1894 avaldas ajakirjas „Revue des traditions populaires“ eesti rahvaluuleväljaannete bibliograafia Fr. R. Kreutzwaldi „Eesti rahva ennemuistsete juttude“ sisukokkuvõtted, mitmete muinasjuttude tõlked ning ülevaate „Kalevipojast“.
• Oli väljaannete „Teataja“, „Olevik“ ja Uudised“ alaline kirjasaatja Pariisis.
• 1904 asutas Pariisi Eesti Sõpruskonna, hilisema Prantsuse Eesti Seltsi. Viimase häälekandjana ja A. Dido toimetamisel ilmus 1906-1908 Pariisis revolutsiooniline ajakiri „Õigus“.

Välislingid
Tööd elektronkataloogis ESTER
Andres Dido Eesti biograafilises andmebaasis ISIK
Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu EEVA

Ernits, Villem

Üldandmed
Keeleteadlane, ühiskonna-, karskus- ja hõimuliikumistegelane
Sünniaeg ja –koht: 16. VII 1891 Pala vald, Nõva küla
Surmaaeg ja –koht: 10. V 1982 Tartu

Eluloolist
• 1918 lõpetas Tartu Ülikooli filoloogiaerialal can. phil kraadiga.
• 1919-71töötas (vaheaegadega) samas filoloogiaõppejõuna.
• Oli Asutava Kogu ja I Riigikogu liige.
• 1919-1928 Eesti Karskusliidu esimees, avaldas karskuse teemal raamatuid.
• 1931-33 ja 1934-39 Varssavi ülikoolis eesti ja soome keele lektor.
• Valdas polüglotina kõiki tähtsamaid keeli ning enamikku slaavi ja soome-ugri keeli.
• Põhilised uurimisalad olid eesti laensõnad vene keeles ja teistes slaavi keeltes, keelekontaltid ning keelte vastastikused mõjutused.
• Sünnikodu juurde Nõva külla on pandud mälestuskivi.

Välislingid
Tööd elektronkataloogis ESTER
Villem Ernits Eesti biograafilises andmebaasis ISIK