watch Siiri Õunap  Vali Uudised (1997), 24. jaanuar, nr. 6, lk. 7.

Назарет

https://wilsabrar.ru/905.html Rahvaraamatukogud on astumas pikka sammu või õigem oleks öelda, on samuti sooritamas "tiigrihüpet" infoühiskonda, muutumaks kaasaegseteks infovahendajateks. Paralleelselt raamatukogude arvutiseerimisega toimub fondide ümberliigitamine. Seni Eestis rahvaraamatukogudes kasutusel olnud kümnendliigitust on välja vahetamas mujal Euroopas kasutatav UDK-liigitussüsteem.

follow url

Ярцево купить скорость A-PVP Seoses eelpoolnimetatud ümberkorraldustega on oma fondi põhjalikult üle vaatamas ka Põltsamaa raamatukogu. Raamatukogule mittevajalikud raamatud (liialt suur eksemplarsus. aegumine) eemaldatakse fondist ja kantakse maha. Mahakantud kirjandust on raamatuhuvilistel võimalik sümboolse hinna -50 sendi, 1-2 krooni eest - osta teenindus osakonnast.

here

Москва Нагатинский затон купить скорость A-PVP On ka raamatuid, mille eest raha ei küsitagi - raamatud, mida soovijad saavad endale tasuta, on välja pandud raamatukogu fuajeesse.

source link

Элиста Odavate ning tasuta raamatute pakkumine Põltsamaa raamatukogu teenindus osakonnas ei ole ühekordne, vaid kestab, kuni fondi ümberliigitamise ja korrastamisega lõpule jõutakse

go to site

click here Kasutage soodsat võimalust oma koduse raamatukogu täiendamiseks!

enter