Helve Tamm  Vali Uudised (2012) 18. juuli, nr. 53, lk. 3.

Seda, et suvine vaikelu on jõudnud ka Põltsamaal raamatukogusse, karta pole vaja. Kui suuremaid üritusi seal käimas polegi, siis pidevalt uuenevaid näitusi võib praegugi uudistama minna.

Kes veel ei tea, siis informatsiooniks nii palju, et Põltsamaal raamatukogus on praegu üleval lausa kolm suuremat näitust. Kaks fuajees ning üks saalis. Pikemalt tuleb peatuda saalis oleva Eesti Rahvusraamatukogu koostatud näituse "Eesti riiklikud teenetemärgid" juures, kuna väljapanek on äärmiselt põnev, sest tegemist on meie riigi ajalugu puudutava vägagi olulise etapiga. Nimelt on teine maailmasõda ja sellele järgnenud aastad jätnud Eesti esimese iseseisvuse aegsetele muuseumi- ja arhiivimaterjalidele tõeliselt laastava jälje. Toonane riigikord hävitas sihikindlalt teenetemärkidega seotud dokumente ja fotosid, kadusid kavalerid ning juhtus sedagi, et nende pärast võidi kaotada isegi elu. Nagu näituse materjal teada annab, on kõige selle tõttu arhiivides ja muuseumides säilinud materjal tihti lünklik ja juhuslik. Siiski on õnnestunud mitmeid dokumente ja teenetemärke, mis kunagi Eestist välja viidi, päästa. Näiteks tagastati 2004. aastal USAst Eestile kindral Johan Laidoneri aumärgid, kuid Eesti presidendi ametirahana valminud ainulaadne ja ainult ühes ekseplaris tehtud teenetemärgi ketti pole siiani õnnestunud Moskva Kremli Relvapalatist tagasi saada.

Kõnealune väljapanek on tähelepanuväärne sellegi pärast, et Eesti Rahvusraamatukogul on läinud korda aegade jooksul koguda mitmete teenetemärke puudutavate näituste tarbeks hulk haruldasi ja laiemale avalikkusele tundmatuid dokumente ja fotosid. Ülevaadet neist võibki Põltsamaal raamatukogus stendidelt uudistada.

Koostajad kirjutavad: "Kuna teenetemärkide lugu on lahutamatult seotud riigi arengulooga, pole käesoleva näituse eesmärk anda üksnes ülevaadet teenetemärkide kujunemisest, vaid tutvustada ka nende kandjaid. Lisaks saab aimu teenetemärkide kasutamisest praeguses Eestis. Uus iseseisvusperiood on toonud teenetemärkide nimekirjale lisa - Eesti iseseisvuse auks loodud Maarjamaa Risti idee üheks autoriks ja algatajaks oli president Lennart Meri."

Näituse sisu koostajaks on Lea Hein ja selle kujundas Tiiu Laur.

Raamatukogu fuajees stendidel hakkavad sisenejale kohe silma vahvad laste joonistused. Tegemist on valikuga Põltsamaa ühisgümnaasiumi 7.-9.klassi õpilaste töödest. Nimelt on välja pandud joonistused illustratsioonid luuletuse konkursile "Musta draakoni aasta".

Kirjeldatud joonistuste alt vitriinidest leiab aga suure üllatuse - raamatunäituse pioneeride ajast. Käesoleval aastal maikuus möödus 90 aastat V. 1. Lenini nimelisest pioneeriorganisatsiooni loomisest. Kui Eestisse tuli nõukogude võim, siis jõudis nimetatud organisatsioon siiagi. Meil tegutses see aastatel 1940-1991.

Paljudele välismaalastele ja praegu ka meie nooremale põlvele on sõna "pioneer" päris võõras ega suuda kuidagi anda edasi tolle ajastu tegelikku sisu ja hõngu. Ometi sümboliseerivad just punased kaelarätid kõige paremani nõukogude võimu. Nimelt hakkas inimese nõukogude võimu mõttelaadiks ettevalmistamine juba varases koolipõlves. Alguses astuti koolis oktoobrilasteks, siis juba teismelise eas pioneerideks ning edasi tuli pidulik vastuvõtt komsomoliks astumiseks. Iga etapi juurde käisid jutustused Nõukogude Liidu suure juhi ja õpetaja Vladimir Iljits Lenini elust - kuidas ta lapsena elas ning mida täiskasvanuna tegi. Kõik pidid seda teadma ja neid teadmisi kontrolliti. Paremaks n-ö teadmiste kinnistamiseks trükiti ka mitmesuguseid jutu- ja käsiraamatuid. Ikka selle kohta, kuidas pioneer peaks elama ja mida tegema. Kui aga tolleaegsetesse trükistesse süüvida, võib üllatusega tõdeda - sõjaeelse vabariigi aegsed skautide käsiraamatud olid saanud äkki pioneeride omaks. Lihtsalt sõna "skaut" oli välja vahetatud "pioneeri" vastu.

Nagu raamatukogu lasteosakonna juhataja Nelli Orgmaa märkis, võime me ju pioneeriperioodi peale nina kirtsutada, kuid oma riigi ajaloost me seda ajastut maha ei kustuta. Keskealised ja vanemad inimesed mäletavad siiani, kuidas koolis oli kohustuslik koolivorm ja kaela sidumata punase pioneeriräti pärast võidi direktori juurde n-ö vaibale kutsuda. Mõnel pool juhtus sedagi, et kes tõstis ikka väga häält pioneeriks või komnooreks olemise vastu, selle vanemad kutsuti parteimajja aru andma ning karistati neid töö juures käskkirjaga.

Vabariigi tulek lõikas nimetatud ajuloputuse koolidest välja. See tähendas sedagi, et tolleaegsed trükised paljudes kohtades, ka raamatukogudes, lihtsalt hävitati.

"Me ei saa eitada seda aega ja praegu on kõik juba ajalugu. Ja olgem ausad, ega siis lapsed mõelnud sugugi poliitiliselt ning meelde pole jäänud ainult halvad asjad. Pioneeriajaga tuleb meelde ka toredaid ja põnevaid ettevõtmisi. Mõned inimesed on näitust vaadanud ja imestanud, et meil on veel pioneeride raamatuid säilinud. Jah, on küll ja nüüd on neid huvitav vaadata ning kunagisi aegu meenutada," rääkis Orgmaa.

Ajalugu on alati põnev ning raamatukogus on seda praegu mitme nurga alt.