Raamatukogupreemia väljaandja
Raamatukogupreemiat IDA annab välja Põltsamaa Raamatukogu (maakonnaraamatukogu ülesannetes).

Raamatukogupreemia eesmärk
Preemia eesmärk on väärtustada maakonna raamatukogundusele olulise tähtsusega ettevõtmisi/sündmusi ja selle tegijat/tegijaid (meeskonda), mis on positiivselt mõjutanud raamatukogu arengut ja tuntust aasta jooksul.

Raamatukogupreemia kirjeldus
Maakonnaraamatukogu annab välja raamatukogupreemiat IDA kolmes erinevas kategoorias:

IDA AASTA TEGU eesmärgiks on tunnustada raamatukogu silmapaistvat saavutust. Tunnustus antakse välja uue mõtteviisi, uue või juba traditsioonilise sündmuse, projekti, koostöö jms elluviijale.
ELUTÖÖ IDA antakse pensionile siirdunud Jõgevamaa raamatukoguhoidjale, kelle aastatepikkune tegevus on maakonnaraamatukogu ja kogukonna poolt kõrgelt hinnatud ning kelle elutöö on positiivselt mõjutanud maakonna raamatukogunduse arengut ja mainet.
SÕBER IDA antakse mitteraamatukogutöötajale/asutusele, kes on üles näidanud Jõgevamaa raamatukogude ja raamatukogutöötajate suhtes hoolivust, lugupidamist ja hinnanud kõrgelt nende tööd ning aidanud kaasa raamatukogunduse edendamisele maakonnas.

Laureaatide auhinnaks on Palamuse käsitöömeistri Ingrid Juuse poolt valmistatud nukk, mis on nimetatud Põltsamaa raamatukogu kauaaegse raamatukogujuhataja Ida-Helene Sutt-Reima (juhataja aastatel 1921-1940, 1943-1944) auks IDAks.
Lisaks tehakse kohalikele omavalitsustele ettepanek premeerida IDA AASTA TEGU laureaadiks valitud raamatukogutöötajat rahalise preemiaga alates 300 eurost.

Raamatukogupreemia saajate väljaselgitamine
IDA AASTA TEGU ja SÕBER IDA:
I Iga raamatukoguhoidja saab esitada nominendi preemiale IDA AASTA TEGU ja
SÕBER IDA 20. novembriks selleks ettenähtud internetipõhisel vormil.
II Ajavahemikus 21.-30. november on igal raamatukogutöötajal võimalus anda hääl ühe, tema arvates kõige olulisema saavutuse poolt.
III Maakonnaraamatukogu juhtkonna koosolekul kinnitatakse hääletustulemused. 

Hääle andnute vahel loositakse välja meene.

ELUTÖÖ IDA:
Laureaat otsustakse maakonnaraamatukogu juhtkonna koosolekul.

Kandidaatide puudumisel vastavas kategoorias jääb raamatukogupreemia välja andmata.

Preemiate väljakuulutamine ja üleandmine
Aastalõpu koosviibimisel tehakse teatavaks raamatukogupreemia IDA laureaadid ja nominendid.
Üritusele kaasatakse omavalitsuse esindaja, kelle hallatava raamatukogu töötaja preemia saab ning maakonnalehe „Vooremaa” esindajad.
Laureaadid avalikustatakse Põltsamaa Raamatukogu kodulehel ning maakonnalehes „Vooremaa“.

Kinnitatud direktori käskkirjaga 23.04.2018 nr 1-1/2018/3